artykuł nr 1

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12)

artykuł nr 2

Oświadczenie kierownika budowy o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierownika budowy

Oświadczenie kierownika budowy o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierownika budowy
artykuł nr 3

Informacja zawiera dane zamieszczone w ogłoszeniu bezp. i ochrona zdrowia

artykuł nr 4

Oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego

artykuł nr 5

Karta informacyjna obiektu budowlanego

Karta informacyjna obiektu budowlanego