Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2021-10-14 09:06
Dział: Informacje Podstawowe » Druki do pobrania
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca opłat skarbowych
Wykonanie: Katarzyna Weiser
Data: 2021-08-24 13:09
Dział: Informacje Podstawowe » Druki do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dane statystyczne obiektu.
Dodatkowy opis redaktora: .
Wykonanie: Katarzyna Weiser
Data: 2021-08-24 13:09
Dział: Informacje Podstawowe » Druki do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dane statystyczne obiektu.
Dodatkowy opis redaktora: .
Wykonanie: Katarzyna Weiser
Data: 2021-08-24 12:55
Dział: Informacje Podstawowe » Druki do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dane statystyczne obiektu.
Dodatkowy opis redaktora: ,
Wykonanie: Katarzyna Weiser
Data: 2021-08-24 12:47
Dział: Informacje Podstawowe » Druki do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dane statystyczne obiektu.
Dodatkowy opis redaktora: ..
Wykonanie: Katarzyna Weiser
Data: 2021-08-24 12:44
Dział: Informacje Podstawowe » Druki do pobrania
Opis zmian: dodanie artykułu: Dane statystyczne obiektu
Wykonanie: Katarzyna Weiser
Data: 2021-07-09 14:49
Dział: Informacje Podstawowe » Strona główna
Opis zmian: usunięcie artykułu: Uwaga nowe obowiązujące wzory formularzy
Wykonanie: Katarzyna Weiser
Data: 2021-07-09 14:49
Dział: Informacje Podstawowe » Druki do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wykonanie: Katarzyna Weiser
Data: 2021-07-09 14:48
Dział: Informacje Podstawowe » Druki do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego
Wykonanie: Katarzyna Weiser
Data: 2021-07-09 14:48
Dział: Informacje Podstawowe » Druki do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie inwestora
Wykonanie: Katarzyna Weiser
Data: 2021-07-09 14:47
Dział: Informacje Podstawowe » Druki do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu budowlanego
Wykonanie: Katarzyna Weiser
Data: 2021-07-09 14:46
Dział: Informacje Podstawowe » Druki do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (PB-17a)
Wykonanie: Katarzyna Weiser
Data: 2021-07-09 14:45
Dział: Informacje Podstawowe » Druki do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PB-17)
Wykonanie: Katarzyna Weiser
Data: 2021-07-09 14:44
Dział: Informacje Podstawowe » Druki do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku jednorodzinnego (PB-16a)
Wykonanie: Katarzyna Weiser
Data: 2021-07-09 14:44
Dział: Informacje Podstawowe » Druki do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o zakończeniu budowy (PB-16)
Wykonanie: Katarzyna Weiser
Data: 2021-07-09 14:43
Dział: Informacje Podstawowe » Druki do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego
Wykonanie: Katarzyna Weiser
Data: 2021-07-09 14:42
Dział: Informacje Podstawowe » Druki do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja zawiera dane zamieszczone w ogłoszeniu bezp. i ochrona zdrowia
Wykonanie: Katarzyna Weiser
Data: 2021-07-09 14:24
Dział: Informacje Podstawowe » Druki do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie kierownika budowy o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierownika budowy
Wykonanie: Katarzyna Weiser
Data: 2021-07-09 14:22
Dział: Informacje Podstawowe » Druki do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12)
Wykonanie: Katarzyna Weiser
Data: 2021-07-09 14:15
Dział: Druki do pobrania » Rozpoczęcie budowy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zakończenie budowy budynku jednorodzinnego (PB-16a)
Wykonanie: Katarzyna Weiser
Data: 2021-07-09 14:14
Dział: Druki do pobrania » Rozpoczęcie budowy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PB-17)
Wykonanie: Katarzyna Weiser
Data: 2021-07-09 14:14
Dział: Druki do pobrania » Rozpoczęcie budowy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (PB-17a)
Wykonanie: Katarzyna Weiser
Data: 2021-07-09 14:14
Dział: Druki do pobrania » Rozpoczęcie budowy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wykonanie: Katarzyna Weiser
Data: 2021-07-09 14:14
Dział: Druki do pobrania » Rozpoczęcie budowy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego
Wykonanie: Katarzyna Weiser
Data: 2021-07-09 14:14
Dział: Druki do pobrania » Rozpoczęcie budowy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu budowlanego
Wykonanie: Katarzyna Weiser
Data: 2021-07-09 14:14
Dział: Druki do pobrania » Rozpoczęcie budowy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zawiadomienie o zakończeniu budowy (PB-16)
Wykonanie: Katarzyna Weiser
Data: 2021-07-09 14:13
Dział: Druki do pobrania » Rozpoczęcie budowy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12)
Wykonanie: Katarzyna Weiser
Data: 2021-07-09 10:22
Dział: Ochrona Danych Osobowych » Klauzule informacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna dla klientów
Wykonanie: Katarzyna Weiser
Data: 2021-07-09 10:22
Dział: Ochrona Danych Osobowych » Klauzule informacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna dla klientów.
Dodatkowy opis redaktora: uu
Wykonanie: Katarzyna Weiser
Data: 2021-07-09 10:20
Dział: Ochrona Danych Osobowych » Klauzule informacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna dla klientów
Wykonanie: Katarzyna Weiser